Новини

Отчет за процедурата за международна закрила за периода 01.01.2023 г. – 30.09.2023 г.

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет пyблиĸyвa oтчeт за процедурата за международна закрила. …

Доброволчески лагер "Солидарна доброволческа академия"

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) бе партньор на СИ ВИ ЕС - България по проект „…

Първи училищен звънец бие и за децата, търсещи международна закрила в приемателните центрове на ДАБ при МС

Първи училищен звънец бие и за децата, търсещи международна закрила в приемателните центрове на Държавната агенция за…

Футболен турнир по проект „Съвместни спортни дейности в София“

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) проведе футболен турнир с отбори на търсещи…

Посещение на специалния представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците

Специалния представител на генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците г-жа Лейла Каяйчик посети…

Информационно събитие по проект „Съвместни спортни дейности в София“

На 12 септември 2023 г., в гр. София, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) проведе…

Провеждане на обучения за превенция на незаконните пристигания и укрепване на границите на ЕС

В условия на засилен миграционен натиск и динамична обстановка, Европейската комисия изпълнява с Република България…

Споразумение за партньорство по проект „Съвместни спортни дейности в София“

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет (ДАБ при МС) подписа споразумение за партньорство със Сдружение „…

Обмяна на опит при работата с непридружени деца, търсещи международна закрила, чрез провеждане на спортни дейности

В изпълнение на проект „Съвместни спортни дейности в София“, в периода 09-12 май 2023 г., представители на Държавната…

Форум за социална адаптация и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ)…

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет популяризира дейността си с кратки видеа

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) започва излъчването на четири информационни…

Позиция на ДАБ при МС

През последните дни в публичното пространство и някои медии се разпространява информация, според която Държавната…