Временна промяна в местата за за регистрация и пререгистрация с временна закрила в гр. София

Поради технически причини от 08.07. до 12.07.2024 г., регистрация и пререгистрация на карти за временна закрила в гр. София ще се извършва само в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) в кв.“Овча Купел“. 

При спешна необходимост, връзка със служител на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС), може да се осъществи на телефон: +359 887975701, и на e-mail: sar@saref.government.bg.