Контакти

За граждани на Украйна информация можете се получи в Регистрационно-приемателните центрове на Агенцията и на e-mail: sar@saref.government.bg  
Дежурни телефони за прием на търсещи международна закрила през неработни дни:     
0878 244 076 – за София-град (РПЦ кв. "Овча Купел", кв. "Враждебна" и кв. "Военна Рампа");
0877 916 216 – за района на Южна България (РПЦ Харманли и ТЦ Пъстрогор). 

Мариана Тошева, председател: 
тел: 02/80 80 901; факс: 02/95 59 905;
Приемният ден на председателя е всеки четвъртък от 15:00-17:00 ч. след предварително записване.
Заместник-председатели:
Янита Манолова - тел: 02/80 80 905, e-mail: Yanita.Manolova@saref.government.bg   
Димитър Киров - тел: 02/80 80 902, e-mail: Dimitar.Kirov@saref.government.bg 
и.д. Главен секретар:
Милена Маджирска, тел: 02/80 80 960, e-mail: Milena.Madzhirska@saref.government.bg
Цветанка Младенова, финансов Контрольор:
тел: 02/80 80 951, e-mail: Tsvetanka.Mladenova@saref.government.bg  
Служител по сигурността на информацията, Емил Неделчев:
тел: 02/80 80 940, e-mail: Emil.Nedelchev@saref.government.bg 
Връзки с обществеността, Ирина Данева:
тел: 02/80 80 926, e-mail: Irina.Daneva@saref.government.bg  
Длъжностно лице по защита на личните данни:
e-mail: saref@saref.government.bg 
Дирекция “Международна дейност"
Ирина Данчева, директор: тел: 02/80 80 963, e-mail: Irina.Dancheva@saref.government.bg   
Дирекция “Качество на процедурата за международна закрила”
Яница Ряпова, директор: тел: 02/80 80 921, e-mail: Yanitsa.Ryapova@saref.government.bg  
Дирекция "Социална дейност и адаптация":
Милена Маджирска, директор: e-mail: Milena.Madzhirska@saref.government.bg   
Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" 
Анатоли Великов, директор: тел: 02/80 80 906, e-mail: Anatoli.Velikov@saref.government.bg    
Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки":
Маргрета Атанасова-Тенева, директор: тел: 02/80 80 909, e-mail: Margreta.Atanasova@saref.government.bg    
Дирекция "Финансово-счетоводни дейности":
Венера Каменова, директор: тел: 02/80 80 910, e-mail: Venera.Kamenova@saref.government.bg 

ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДАБ ПРИ МС: 
Милена Методиева,  директор на Регистрационно-приемателен център гр. София
адрес:  гр. София, кв. Военна рампа, ул. „проф. Иван Георгов“ № 29 (ул. "Локомотив" № 11), e-mail: Milena.Metodieva@saref.government.bg 
Любомир Маргитин, началник отдел ПМЗ, кв. "Враждебна":
тел: 02/ 8080 987, e-mail: Lyubomir.Margitin@saref.government.bg      
Иван Цветанов, началник отдел ПМЗ, кв. „Военна рампа“:
тел: 02/ 8080 981; email: Ivan.Tsvetanov@saref.government.bg 
Виктор Иванов, началник отдел „Производство за международна закрила“, кв. "Овча купел"
e-mail: Viktor.Ivanov@saref.government.bg 

Регистрационно-приемателен център с. Баня:
адрес: 8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
Димитър Захариев, директор: тел: 0886 437 020, e-mail: Dimitar.Zahariev@saref.government.bg   
 
Регистрационно-приемателен център - Харманли:
адрес: 6450 гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23
Йордан Панев, директор: тел: , e-mail: Yordan.Panev@saref.government.bg 
  
Транзитен център с. Пъстрогор:
адрес:  6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
Спасимир Петров, директор: тел: 037705/215, e-mail: Spasimir.Petrov@saref.government.bg