Нормативни актове

Инструкция за реда и условията за оценка на възраст

Инструкция за определяне на възрастта по неинвазивен път на непридружените деца-бежанци е резултат от работата на междуведомствена работна група с представителството на Министерството на вътрешните работи, Медицинския…

Вътрешни правила за провеждане на производството за предоставяне на международна закрила

Вътрешни правила за провеждане на производството за предоставяне на международна закрила в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет