Информация за регистрация и пререгистрация с временна закрила

Поради технически причини на 21, 24 и 25 юни 2024 г., регистрация и пререгистрация на карти за временна закрила в гр. София ще се извършва само в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) в кв.“Овча Купел“. 


При спешна необходимост, връзка със служител на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС), може да се осъществи на телефон: +359 887975701, и на e-mail: sar@saref.government.bg