Проекти на нормативни актове

Проект за изменение на Решение №144 на Министерския съвет

Проект за изменение на Решение №144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на националния план за действие при временна закрила в…

Проект за изменение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г.

Проект за изменение на решение № 144 на Mинистерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават oт Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено с Решение №…