Проект за изменение на Решение № 642 на Министерския съвет от 2016 г.

Проект за изменение на решение № 144 на Mинистерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават oт Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, изменено с Решение № 242 от 2022 г. и Решение № 96 от 2023 г. на Министерския съвет.