Проект за изменение на Решение №144 на Министерския съвет

Проект за изменение на Решение №144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на националния план за действие при временна закрила в република България, изменено с решения № 180 и 240 от 2022 г. и Решение № 95 на Министерския съвет от 2023 г.