Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за лица с предоставена временна закрила в Република България