Проект за изменение на Решение № 329 на Министерския съвет от 3 май 2005 г.