Новини

Инициатива по залесяване в РПЦ-Харманли

В духа на Деня на Европа – 9 май, в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) към Държавната агенция за бежанците при…

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности в центровете на ДАБ

На 30.04.2024 г. приключи изпълнението на проекти и дейности финансирани от Норвежкия финансов механизъм, програмен…

Приключи изпълнението на проектните дейности, финансирани от Норвежкия финансов механизъм, програмен период 2014-2021 г.

На 30.04.2024 г. приключи изпълнението на проектните дейности, финансирани от Норвежкия финансов механизъм, програмен…

Закриващо събитие по проект „Подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности за лица настанени в центровете на ДАБ при МС“

На 25 април 2025 г. в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) се проведе закриваща…

Провеждане на дискусионна среща

Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет, като партньор в изпълнението на проект „НА ФОКУС- националния…

Отчетен доклад за проведената процедура за международна закрила за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.

Отчетният докладна на Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ за проведената процедура за…

Проект „Оперативна подкрепа чрез наемане на допълнителен персонал и текуща поддръжка в ДАБ при МС“

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет изпълнява проект „Оперативна подкрепа чрез наемане на…

Разработване на Стратегия за приема на Република България

На 28 март, четвъртък, в централното управление на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет  /ДАБ при МС…

Проект „Осигуряване на условия за прием и настаняване в центровете на ДАБ при МС“

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет изпълнява проект „Осигуряване на условия за прием и настаняване…

Позиция на ДАБ при МС

По повод инцидентите в последните дни с чуждестранни граждани и тиражираното в публичното пространство становище, че е…

Обмяна на опит във Федерална служба за миграция и бежанци (BAMF)

В изпълнение на проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и…

Заключителна конференция по проект „Повишаване на административния капацитет на компетентните органи в областта на убежището и м

В периода 27 – 29.02.2024 г. Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) проведе заключителна…