Актуална информация

файлови документи
Прикачен файл Size
Топ 5 страни на произход по брой подадени молби - 2021 97.74 KB
Статистически данни за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2021г. 160.15 KB
Статистически данни за лицата, потърсили международна закрила през 2021 г. 99 KB
Статистически данни за решенията по молби за международна закрила през 2021 г. 154.41 KB
Брой лица, потърсили закрила и взети решения, разпределени по месеци за 2021 г. 45.6 KB
Информация за броя лица, подали молба за международна закрила и броя на взетите решения в периода 1993 – 2021 г. 56.42 KB
Графики 1.08 MB
Топ 5 страни на произход по брой подадени молби - 2022 96.45 KB
Статистически данни за непридружените непълнолетни лица, потърсили закрила през 2022г 131.29 KB
Статистически данни за лицата, потърсили международна закрила през 2022 г. 87.39 KB
Статистически данни за решенията по молби за международна закрила през 2022 г. 123.55 KB
Брой лица, потърсили закрила и взети решения, разпределени по месеци за 2022 г. 33.29 KB
Информация за броя лица, подали молба за международна закрила и броя на взетите решения в периода 1993 – 2022 г. 41.47 KB
Графики 1018.36 KB