Информация за гражданите на Украйна

 Информация можете да получите на място в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС, на следния e-mail: sar@saref.government.bg или на телефони: +359 876 388 427 или +359 876 388 437.

          ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА:

         1. Единен информационен портал на Министерски съвет 

         2. Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР

         3. Дирекция "Миграция" - МВР

         4. Агенция по заетостта

        Образец на молба за предоставяне на международна закрила на руски, английски и украински :

         Заявление Руский.pdf

         Application-form-english_01.pdf

         Заява укр.pdf