Кариери

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № ЦУ - РД 05 – 623/23.10.2023 г. на председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС), за заемане на длъжността „…

Български експерти за АЕСУ

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (АЕСУ) търси да назначи български експерти.Te ще има възможност да се присъединят към екипа на АЕСУ и да подпомогнaт процедурата за прием и предоставяне на убежище в…

Обява за работа по ФУМИ

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) търси да назначи служители за осъществяване дейности във връзка с процедурата по международна закрила, приема, настаняването, регистрацията, провеждането…