Съобщения

Временно се преустановява разглеждането на молби за събиране на семейства в ТЦ-с. Пъстрогор

Транзитният център (ТЦ) в с. Пъстрогор към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС), временно преустановява разглеждането на молби за събиране на семейства на сирийски граждани, получили…

Списък с адресите за регистрация и пререгистрация с временна закрила на територията на СДВР и ОДМВР

С постановление на Министерския съвет за удължаване на срока на временна закрила до 04.03.2025 г. стартира и процесът по пререгистрация  на регистрационните карти на украинските граждани, които желаят временната им…

Списък с местата и адресите за първоначална регистрация с временна закрила на територията на СДВР и ОДМВР

Поради засилен прием на граждани, търсещи закрила на територията на Република България, информираме, че освен в Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ…

Прекратява се пререгистрацията за временна закрила в събота

Прекратява се пререгистрацията на картите за временна закрила в събота, в Регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в гр. София, кв. Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21A…