Проекти, изпълнявани от ДАБ при МС

ФУМИ: Условия за прием и настаняване

Проект: „Осигуряване на условия за прием и настаняване в центровете на ДАБ при МС“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № 812108-73/01.09.2023 г.Срок на изпълнение: 01.09.2023 г. – 01.06.2025 г.  …

Списък с проекти

Списък с проекти ИГРП 2021