Новини

Посещение на генералния секретар на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец

Председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС)  г-жа Мариана Тошева прие…

Отчетен доклад за проведената процедура за международна закрила за периода 01.01.- 30.06.2024 г.

Отчетният доклад на Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ за проведената процедура за международна…
Само за седмица над 10 000 са украинските граждани с удължена временна закрила в България

Временна промяна в местата за за регистрация и пререгистрация с временна закрила в гр. София

Поради технически причини от 08.07. до 12.07.2024 г., регистрация и пререгистрация на карти за временна закрила в гр.…

ДАБ при МС и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество

Председателят на Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет (ДАБ при МС) г-жа Мариана Тошева и Проф. д-р…

ДАБ при МС отбеляза Световния ден на бежанеца

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. През 2001 г. Общото събрание на ООН избира датата в израз на…

Информация за регистрация и пререгистрация с временна закрила

Поради технически причини на 21, 24 и 25 юни 2024 г., регистрация и пререгистрация на карти за временна закрила в гр.…

АЕСОУ публикува годишен доклад за състоянието на убежището в Европа

На 17 юни 2024 г., Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (АЕСОУ) публикува своя годишен доклад за…
Само за седмица над 10 000 са украинските граждани с удължена временна закрила в България

Информация за картата за временна закрила

Документът, който се издава на разселените лица от Украйна, които са получили временна закрила в Република България, се…

Временно се преустановява разглеждането на молби за събиране на семейства в ТЦ-с. Пъстрогор

Транзитният център (ТЦ) в с. Пъстрогор към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС),…

Честит 1 юни на всички деца!

По повод Международния ден на детето – 1 юни, ДАБ при МС организира поредица от събития, с които да отбележи празника.…

Работен семинар за грижите и закрилата на непридружените деца-бежанци

Ефективната защита на непридружените деца изисква безпроблемна координация между институциите, правителствените  и…

Откриване на сигурна зона за непридружени деца-бежанци в РПЦ-Харманли

На 16 май 2024 г. официално бе открита трета „Сигурна зона“ за непридружени деца бежанци към Държавната агенция за…