Пресцентър

Пресцентър

За предатавители на медиите

Експерт за връзки с обществеността: Ирина Даневател: 02/80 80 926, e-mail: Irina.Daneva@saref.government.bg