Годишен отчет за процедурата за международна закрила през 2023 г.

Отчетен доклад на Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“ за проведената процедура за международна закрила за 31.12.2023 г.
Документът представя:
• Броят на молбите за предоставяне на международна закрила; 
• Лицата в процедура за предоставяне на международна закрила;
• Регистрираните непридружени деца-бежанци;
• Предоставената временна закрила в Република България са;
• Получени запитвания за обратно приемане, поемане на отговорност и запитвания за информация;
• Изменени са Вътрешните правила за провеждане на производството за предоставяне на международна закрила в ДАБ при МС;
• Проект на ЗИД на ЗУБ;
• Разработена е методология за оценка на възрастта;
• Изпълнението на пилотен проект на Република България и Европейската комисия за превенция на незаконните пристигания и укрепване на граничното управление и управлението на миграцията.

 

Файлове