Регистрационно-приемателният център в Харманли няма да увеличава капацитета си

Регистрационно-приемателният център в Харманли няма да се разширява. Постъпилият в община Харманли инвестиционен проект на ДАБ при МС за изграждане и монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и собствен водоизточник е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция“, Спешни мерки 2015.
Процедурата за изпълнение на проекта е стартирала в началото на 2016г., но заради обжалване на решението за избор на изпълнител договорът е сключен едва през април тази година.
С изграждането на фургонното селище не се разширява капацитетът за настаняване на териториалното поделение, а се компенсират организационно-логистични потребности, свързани с местата за настаняване в центъра. Част от сегашните помещения за настаняване ще бъдат преустроени в зали за провеждане на обучения по български език, занимания с деца и социално-адаптационни дейности за лицата, търсещи закрила.