Приключи изпълнението на проект „Подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности в центровете на ДАБ

На 30.04.2024 г. приключи изпълнението на проекти и дейности финансирани от Норвежкия финансов механизъм, програмен период 2014-2021 г. В рамките му, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности в центровете на ДАБ при МС“, изпълняван и финансиран чрез договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-34/31.03.2023 г., сключен с Програмния оператор на фонда – дирекция „Международни проекти“ на МВР. 
Целта на проекта е подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности за граждани на трети страни търсещи международна закрила, настанени в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
Изпълняваните от Агенцията и партньорите по проекта дейности включваха:
•    Доставка и монтаж на водонагревателни котли в котелно помещение на регистрационно-приемателен център гр. Харманли;
•    Осигуряване на учители по български за лицата настанени в центровете на ДАБ при МС. В рамките на дейността ще се проведат курсове по български език с обща продължителност 2304 учебни часа;
•    Осигуряване на дрехи, обувки и бельо за лицата настанени в центровете на ДАБ при МС;
•    Осигуряване на лекарства и медицински консумативи за лицата настанени в центровете на ДАБ при МС.

С успешното изпълнение на заложените дейности, бе осигурено подобряване на условията за настаняване и осигуряване на социални дейности за граждани на трети страни търсещи международна закрила, настанени в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, което от своя страна ще допринесе за подобряване на професионалните умения на експертите.


Проектът бе изпълнен в рамките на заложената продължителност от 13 месеца, заложеният за изпълнението на дейностите бюджет е в размер на 552 377,20 лв.