Откриване на сигурна зона за непридружени деца-бежанци в РПЦ-Харманли

На 16 май 2024 г. официално бе открита трета „Сигурна зона“ за непридружени деца бежанци към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС).
Зоната е обособена в най-големия  Регистрационно-приемателен център към ДАБ при МС в гр. Харманли. На събитието присъстваха г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Република България, г-н Калин Стоянов, министър на вътрешните работи, Н. Пр. Раймунд Фурер, посланик на Конфедерация Швейцария в Република България, г-жа Добромира Карева, зам.-министър на на здравеопазването, г-жа Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, г-жа Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, представители на институции, международни и неправителствени организации и гости.
„България е сред европейските държави, в които са настанени най-голям брой непридружени деца бежанци. Присъствието на толкова много представители на институциите е знак, че българската държава не бяга от своята отговорност. Днес най-големите благодарности са за съвместните усилия на Държавната агенция за бежанците, на Международната организация по миграция в България и УНИЦЕФ, за да имаме поредната сигурна зона за непридружени деца.“ – заяви г-жа Илияна Йотова, Вицепрезидент на Р България на официалната церемония по откриването на сигурната зона.
Сигурната зона е с капацитет 98 места за настаняване с възможност за увеличаване на капацитета в случай на криза. Тя е изградена чрез съвместните усилия на ДАБ при МС, УНИЦЕФ България,  Международна организация по миграция (МОМ) в България и с финансовата подкрепа на Държавния департамент по миграция (SEM) на Швейцария. 
Към 16.05.2024 г. в нея са настанени 58 непридружени деца, които са разделени от семействата си.  Зоната разполага с обособени помещения за момичета и деца с увреждания.
Целта е всяко дете да получи подходяща грижа и закрила, подкрепа за настаняване в социална услуга, проследяване на индивидуалния случай и нужди, както и възможността за събиране със семейството му.
"Децата винаги са били основна ценност в българското общество и вярвам, че тяхната закрила, както и инвестирането в тяхното развитие остават национален приоритет и обща, споделена отговорност между всички институции в страната ни.", заяви при откриването Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците.
От 2017 година, броят на непридружените деца се увеличава значително и към момента е около 70% от общия брой на децата, които са подали молба за международна закрила. От 2021 г. до 2023 г. ДАБ при МС е приела молбите на 10 363 непридружени деца. Само от началото на 2024 г. до 16.05.2024 г. непридружените деца, потърсили закрила в страната ни са 416. 
„Изграждането на Зоните има своята значимост на национално ниво за грижата и закрилата на тези деца, но нека не забравяме, че това следва да е само временна мярка!
Както моите усилия, така и тези на екипа ми, ще продължат да са насочени към това престоят на децата в Зоните да бъде възможно най-кратък и за тях своевременно да бъде осигурена семейна или близка до семейната среда, съгласно общоприети международни стандарти.“,  подчерта още Тошева.
Достъпът до алтернативна грижа и социални услуги (като приемната грижа, центрове за настаняване от семеен тип, преходно или защитено жилищe) е от решаващо значение за непридружените деца-бежанци. Те осигуряват на децата сигурност, чувство за принадлежност, както и близка до семейната среда, което е от съществено значение за благополучието и развитието на детето.
Въпреки усилията за увеличаването на броя и капацитета на услугите за деца в страната през последните години, все още много от тях не са готови да работят с деца-бежанци, за да могат да посрещнат техните специфични нужди.