Омбудсмани от шест държави посетиха ПМЗ „Военна рампа“

Представители на Европейската мрежа на детските омбудсмани (ENOC) посетиха РПЦ-София, ПМЗ „Военна рампа“. Те разгледаха териториалното поделение и се запознаха с етапите от процедурата по предоставяне на международна закрила у нас. Гостите бяха информирани още за условията за настаняване, за оказваните социална, здравна и психологическа подкрепа на непридружените малолетни и непълнолетни лица в центъра.
Посещението е част от програмата на тридневния форум на европейските омбудсмани, който се провежда у нас по инициатива на Омбудсмана на Република България, ENOC и Уницеф.