Инициатива по залесяване в РПЦ-Харманли

В духа на Деня на Европа – 9 май, в Регистрационно-приемателния център (РПЦ) към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) в гр. Харманли се проведе инициатива за засаждане на фиданки.
Залесяването се извърши върху част от зелените площи в центъра с над 40 фиданки, предимно Липа, Хибискус, Туя и Люляк. Посадъчния материал е предоставен от Държавното горско стопанство /ДГС/ в град Хасково с любезното съдействие на директора на териториалното поделение на стопанството инж. Диана Василева, която заедно с непридружените деца, търсещи международна закрила в Сигурната зона в центъра, засади младите дръвчета.
В етапа от залесяването участваха и директора на РПЦ-Харманли г-н Йордан Панев,  други от настанените кандидат-бежанци, както и децата на част от служителите на ДАБ при МС. 
Целта на инициативата е да опазване на околната среда и по-добро качество на живот, както и  към това търсещите международна закрила, настанени в центъра да проявят ангажираност към природата и зелената инфраструктура на град Харманли.


Залесителната акция ще се превърне в традиционно начинание, което ще показва стойността на озеленяването като начин за създаване на здравословни условия и близост до природата.