Зона за социални дейности в РПЦ – София, „Военна рампа“

Зона за социално-културни и образователни нужди на граждани от трети страни, търсещи закрила, ще отвори врати в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“. Понастоящем приключват последните етапи на ремонта.

В зоната са обособени различни по вид и функция помещения. Сред тях има зала за културни мероприятия (с площ 175,81 кв. м и капацитет 130 места), кабинети за социални експерти, зала за обучение по български език (с капацитет 25 места), помещение за психо-социална подкрепа, зала за арт занимания (с капацитет 20 места), зала за работни срещи, както и Клуб на бежанеца.

Финансовият ресурс за изпълнение на проекта е осигурен от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – Грантово споразумение HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0054.