ДАБ организира информационен ден на ЕСПОУ за дейностите и услугите, предлагани от службата за подкрепа

В седмицата, която започна с множество събития, посветени на Световния ден на бежанеца, Държавната агенция за бежанците организира за трета поредна година информационен ден на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището /ЕСПОУ/.
Информационният щанд, който беше организиран в ДАБ предостави актуални данни за услугите, предлагани от Службата за подкрепа, както и печатни материали на многобройните посетители и служители, проявили интерес.
През целия ден служители на ДАБ, работещи в тясно сътрудничество с ЕСПОУ, предоставяха нужната информация на всички заинтересовани.