Конкурс за длъжност "Младши експерт" в отдел „ПМЗ – кв. Военна рампа“, Регистрационно-приемателен център – гр. София