Конкурс за длъжността, „младши експерт” в дирекция „Социална дейност и адаптация“, ДАБ при Министерски съвет