Конкурс за длъжността „Длъжностно лице по защита на личните данни“, Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет