Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“, ДАБ при Министерския съвет