Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  Статистика и отчети

  Справка за месец май 2017г.

  Топ 5 на страните по брой подадени молби

  Информация за лицата потърсили закрила и брой на взетите решения за периода 01.01.1993 - 31.05.2017 г.

  Брой непридружени непълнолетни лица потърсили закрила към 31.05.2017г.

  Брой решения по молби за закрила към 31.05.2017г.

  Брой лица потърсили закрила в периода от дата 01/01/2017 до дата 31/05/2017г.

  Отчети

  ДОКЛАД за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2016 година

  Стратегически цели на ДАБ при МС за 2016 г.

  Отчет за изпълнението на стратегическите цели на ДАБ при МС за 2015 г.
  Статистически графики 31.01.2016 г.

  Устойчиво развитие и окуражаващи резултати

  Стратегически цели на ДАБ при МС за 2015 г.

  Отчет за изпълнението на стратегическите цели на ДАБ при МС за 2014 г.

  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ за дейността на ДАБ през 2014

  ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2013

  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ за дейността на ДАБ през 2013

  ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2012

  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ за дейността на ДАБ през 2012

  ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2011

  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ за дейността на ДАБ през 2011

  ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2010

  ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Инспектората на ДАБ при МС за 2016 година

  ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Инспектората на ДАБ при МС за 2013 година

  ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Инспектората на ДАБ при МС за 2012 година

  ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Инспектората на ДАБ при МС за 2011 година

  ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Инспектората на ДАБ при МС за 2010 година