Съобщения

Съобщения

Списък с местата и адресите за първоначална регистрация с временна закрила на територията на СДВР и ОДМВР

Поради засилен прием на граждани, търсещи международна закрила на територията на Република България, информираме, че освен в Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците при…

Прекратява се пререгистрацията за временна закрила в събота

Прекратява се пререгистрацията на картите за временна закрила в събота, в Регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в гр. София, кв. Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21A…