English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Обществени поръчки - профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Статут на бежанец
Дарения
 


Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 926

Анкета

Анкета бежанец - мигрант
Как оценявате информацията, която получихте от сайта?НачалоДобре дошли в сайта на ДАБ!
Тук ще откриете актуална информация за дейността ни и полезна информация, документи и новини...
ПЛАНИРАНИ И РЕАЛНО УСВОЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 към 06.01. 2015 г.


Приключване на ГП 2011 за Европейски Бежански Фонд


Видеоклип

още новини >>Новини

[16-01-2015]Среща с представители на НПО

[16-01-2015]ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАБ ПОСЕТИ ЦЕНТРОВЕТЕ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

[09-01-2015]СРЕЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАБ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВКБООН

още обяви >>Обяви

[24-01-2015]Възлагане на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП услуга с предмет „Одит на IT инфраструктурата на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет /ДАБ при МС/ във връзка с изработването и внедряването на картова система за контрол на достъпа“

[22-01-2015]Периодични доставки на 170 000 (сто и седемдесет хиляди) литра газьол за отопление за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет-договорът ще се сключи на Софийската стокова борса.

[22-01-2015]Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по три обособени позиции“