Обучение по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) организира обучение на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход.

Целта на цикъла от обучения за професионално развитие е да се задълбочи осведомеността, да се повиши квалификацията, както и да се развият уменията на служителите на Агенцията при работа с Ресурсния център за страни на произход.

Наред с присъствените сесии, курсът включва дискусии върху случаи от опита, практически задачи и консултации.

Първата част от обучението, която обхвана Ирак и Сирия, се проведе на 20-21 юли в град София и на 23-24 юли в град Харманли.