Новини

Приключи обучението в областта на Европейското и националното законодателство с акцент върху непридружените и непълнолетни деца-чужденци, търсещи международна закрила

През периода м. октомври - м. ноември 2019 г. се проведе обучение на експерти от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС), служители от отдел „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане и представители на Столична община по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС.

Деца, търсещи международна закрила се включиха в Европейската нощ на учените

За втора поредна година децата от Регистрационно приемателен център - София посетиха Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Учебна визита на представители на ДАБ при МС в Република Словакия

В рамките на проект „Подобряване на качеството на процедурата за предоставяне на международна закрила в Република България чрез обучение“, финансиран по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Национални програми,  експерти от ДАБ при МС осъществиха учебна визита в Република Словакия.

ДАБ при МС започва обучения за справяне със стреса на служителите

В изпълнение на дейност по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС на 18 септември се проведе първото от заложените 7 обучения за справяне със стреса на служители на ДАБ при МС.

Деца от РПЦ гр. Харманли взеха участие във фестивала „На Хармана“

   Деца в процедура по международна закрила, настанени в РПЦ гр. Харманли  бяха наградени с грамоти  по повод участието им във фестивала „На Хармана“, където изпълниха две български народни песни – „Облаче ле бяло“  и  „ Пусто лудо и младо“.

Деца от РПЦ София грабнаха два бронзови медала и купи на футболен турнир в Борисовата градина

Деца, търсещи международна закрила в България, настанени в РПЦ София спечелиха два бронзови медала в надпревара с още няколко отбора на провелия се днес футболен турнир на спортен комплекс „Спортна София“ в Борисовата градина“. Малките футболисти показаха своето майсторство на 19 юли 2019г.

Участие в Международен фолклорен фестивал Витоша

На 18 юли 2019 г. деца, търсещи международна закрила в България взеха участие в Международният фолклорен фестивал „Витоша“, утвърдил се като популярно фолклорно събитие в културния календар на столицата