Новини

Гимнастика за непридружените деца от Сигурната зона в РПЦ-София, „Военна рампа“

Непридружени деца от Сигурната зона в РПЦ-София, кв. „Военна рампа“ се включиха в курсове по гимнастика. Заниманията се водят по график от двама инструктори във физкултурния салон на центъра.

Игри за стимулиране на творчески и социални умения

Непридружените деца от Сигурната зона в РПЦ-София, „Овча купел“ се включиха в игри за стимулиране на личностни качества, социални и творчески умения. Инициативите подпомагат интелектуалното развитие и допринасят за създаване на приятна атмосфера.

Ръчно изработени сапуни и беседа как пандемията се отразява на живота ни

Жени и деца от РПЦ-София, „Враждебна“ участваха в работилница за изработването на ръчни сапуни, ръководена от мобилен екип на МОМ.

Деца, настанени в Сигурната зона в РПЦ - гр. София, "Овча купел" изработиха картички за 1 март

Деца, търсещи международна закрила, настанени в Сигурната зона на РПЦ-София, "Овча купел" се включиха в ежегодната творческа работилница за изработване на картички и мартеници, проведена от преподавателката в териториалното поделение Марияна Зашева.

Филмов фестивал в РПЦ-София

Когато киносалоните не работят, киното отива при зрителите, но под друга форма. Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) организира онлайн прожекции за търсещите убежище, настанени в РПЦ-София.