Гимнастика за непридружените деца от Сигурната зона в РПЦ-София, „Военна рампа“

Непридружени деца от Сигурната зона в РПЦ-София, кв. „Военна рампа“ се включиха в курсове по гимнастика. Заниманията се водят по график от двама инструктори във физкултурния салон на центъра. Дейностите са съобразени с възрастта и интересите на младежите и се провеждат на малки групи при спазване на противоепидемичните мерки.

Целта на курсовете, организирани със съдействието на Международната организация по миграция, е да се поддържа физическата активност и развитието на децата, като се внесат осъзнатост, концентрация, баланс и полезни занимания в свободното им време.