Правила за достъп до и осъществяване на дейност в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при МС на представители и служители на национални и международни неправителствени организации