Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  Контакти

  ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  1233 София; Район Сердика; бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б

  e-mail: sar@saref.government.bg
  web сайт: www.aref.government.bg


  виж карта

  Петя Първанова, председател: тел.: 02/80 80 901; факс: 02/95 59 905

  Приемният ден на председателя на Държавната агенция за бежанците е всеки четвъртък от 15 до 17 ч. след предварително записване на тел 02/80-80-901.

  Кирчо Киров, заместник-председател: 02/ 80 80 902

  Даниел Инджиев, заместник -председател: 02 80 80 905

  Валери Борисов Йорданов, главен секретар: 02/8080 903
  e-mail: Valeri.Yordanov@saref.government.bg

  Кирил Дуков, ръководител инспекторат: 02/ 80 80 908

  Слава Захариева, финансов контрольор 02/80 80 910, тел: 0889 209 080
  e-mail: Slava.Zaharieva@saref.government.bg

  Йоланта Попова, връзки с обществеността: 02/80 80 926, тел. 0885 910 122;
  0876 985 278
  e-mail: Yolanta.Popova@saref.government.bg


  Дирекция “Международна дейност"
  Иван Миланов, директор: 02/80 80 907
  e-mail: Ivan.Milanov@saref.government.bg

  Дирекция “Качество на процедурата за международна закрила”


  Дирекция "Социална дейност и адаптация"
  Янита Манолова, директор: 02/80 80 960
  e-mail: Yanita.Manolova@saref.government.bg

  Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
  Даниела Стайкова, директор: 02/80 80 906
  e-mail: Daniela.Staykova@saref.government.bg

  Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"
  Лилия Иванова, директор: 02/ 80 80 904
  e-mail: Lilia.Ivanova@saref.government.bg

  Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"
  Пламен Цветанов, директор: 02/80 80 951, тел: 0878 246 000
  e-mail: Plamen.Tzvetanov@saref.government.bg


  ДЕЛОВОДСТВО: тел: 02/80 80 924; факс 02/95 59 476


  ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

  Регистрационно-приемателен център гр. София
  1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

  Пламен Пенов, Директор, тел: 02/80 80 986
  e-mail: Plamen.Penov@saref.government.bg

  Иван Пенков, началник отдел "Производство за международна закрила, квартал Враждебна": 0889929088
  e-mail:Ivan.Penkov@saref.government.bg

  Елеонора Йорданова, началник отдел „Производство за международна закрила“, квартал Овча купел: 02 90 42 363 тел:0889 940 673
  e-mail:Eleonora.Yordanova@saref.government.bg

  Атанас Младенов, началник отдел „Производство за международна закрила", квартал Военна рампа: 02/8080 981 тел:0879 444 562
  Atanas.Mladenov@saref.government.bg


  местоположение на ДАБ


  Регистрационно-приемателен център с. Баня
  8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
  директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020
  e-mail: Dimitar.Zahariev@saref.government.bg

  Регистрационно-приемателен център - Харманли
  6450 гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23
  директор: Славчо Янев , тел: 0879 444 673
  e-mail: Slavcho.Yanev@saref.government.bg

  Транзитен център с. Пъстрогор
  6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
  директор:Спасимир Петров, тел: 037705/215
  e-mail: Spasimir.Petrov@saref.government.bg