Териториални поделения

Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на производство за предоставяне на статут на чужденци; за настаняване на чужденци, подали молба за убежище.
Транзитният център е териториално поделение на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на ускорено производство за чужденци, търсещи закрила.

Агенцията има четири териториални поделения:
Регистрационно-приемателен център – с. Баня, община Нова Загора;
Регистрационно-приемателен център – София има 3 отдела: ПМЗ „Овча купел“, ПМЗ „Военна рампа“, ПМЗ „Враждебна“ и ПЗТ „Бусманци";
Регистрационно-приемателен център – Харманли;
Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград.