Държавна агенция за бежанците<br>при Министерски съвет Държавна агенция за бежанците
при Министерски съвет
English
За агенцията Устройство Ръководство Контакти
 
Новини
Профил на купувача
Конкурси
Статистика и отчети
Бюлетин
Международна дейност
Правна област
Дарения
Пр. на купувача (архив)
Статут на бежанец
Достъп до общ. информация
Връзки

Сигнали за корупция

Изпратете сигнал

Антикорупция горещ тел.

02/ 80 80 908

Обратна връзка

Контактна форма
02/ 80 80 924

  Устройство

  Агенцията е структурирана в 6 дирекции и 4 териториални поделения.

  Териториалните поделения на агенцията са:

  1. Регистрационно-приемателен център – с. Баня, община Нова Загора;
  2. Регистрационно-приемателен център – София;
  3. Регистрационно-приемателен център - Харманли;
  4. Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград;

  Общата администрация е организирана в 3 дирекции:

  1. "Административно-правно обслужване и човешки ресурси";
  2. "Финансово-счетоводни дейности";
  3. "Управление на собствеността и обществени поръчки".

  Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:

  1. "Качество на процедурата за международна закрила";
  2. "Международна дейност";
  3. "Социална дейност и адаптация".

  Териториални поделения на Държавната агенция за бежанците

  Транзитният център е териториално поделение на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на ускорено производство за чужденци, търсещи закрила.

  Регистрационно-приемателните центрове са териториални поделения на агенцията за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молбата за предоставяне на статут, и на производство за предоставяне на статут на чужденци; за настаняване на чужденци, подали молба за убежище.

  Устройствен правилник

  Устройствен правилник на Държавна агенция за бежанците
  От тук можете да свалите файл с Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

  Органограма

  От тук можете да свалите файл с органограмата на Държавна агенция за бежанците при Mинистерския съвет, на която е изобразена графично структурата на агенцията.

  Adobe Acrobat Reader© можете да изтеглите от тук.