Контакти

Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет

гр. София 1233
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 114Б

ДЕЛОВОДСТВО: тел: 02/80 80 923 тел: 02/80 80 924 тел: 02/80 80 925; факс 02/95 59 476
e-mail: 
sar@saref.government.bg

Петя Първанова, председател: тел: 02/80 80 901; факс: 02/95 59 905

Приемният ден на председателя на Държавната агенция за бежанците е всеки четвъртък от 15 до 17 ч. след предварително записване на тел: 02/80-80-901. 

Евгени Цветков, главен секретар: 02/80 80 903

Даниел Инджиев, заместник - председател: 02/80 80 905

Лиляна Станкова, заместник - председател: 02/80 80 902

Ваня Панайотова, финансов контрольор 02/80 80 951
e-mail: 
Vanya.Panayotova@saref.government.bg

Калина Йотова, връзки с обществеността: 02/80 80 926 
e-mail: 
sar@saref.government.bg


Дирекция “Международна дейност"
Иван Миланов, директор: 02/80 80 907
e-mail: 
Ivan.Milanov@saref.government.bg

Дирекция “Качество на процедурата за международна закрила
Александър Величков, директор: 02/80 80 962
e-mail:
Alexandar.Velichkov@saref.government.bg


Дирекция "Социална дейност и адаптация"
Мария Нецова, директор: 02/80 80 960
e-mail:
Maria.Netsova@saref.government.bg

 

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
Горяна Тодева, директор: 02/80 80 906
e-mail: 
Goryana.Todeva@saref.government.bg


Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"
Маргрета Атанасова-Тенева
 , директор: 02/80 80 909
e-mail: 
Margreta.Atanasova@saref.government.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"
Слава Захариева, директор: 02/80 80 910
e-mail: 
Slava.Zaharieva@saref.government.bg 
 

ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

Регистрационно-приемателен център гр. София 
1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Пламен Пенов, Директор, тел: 02/80 80 986 
e-mail: 
Plamen.Penov@saref.government.bg

Иван Пенков, началник отдел "Производство за международна закрила, квартал Враждебна": 0889929088
e-mail:
Ivan.Penkov@saref.government.bg 

Елеонора Йорданова , началник отдел „Производство за международна закрила“, квартал Овча купел: 02 90 42 363 тел:0889 940 673
e-mail:
Eleonora.Yordanova@saref.government.bg

Атанас Младенов, началник отдел „Производство за международна закрила", квартал Военна рампа: 02/8080 981 тел:0879 444 562
Atanas.Mladenov@saref.government.bg

Регистрационно-приемателен център с. Баня
8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020 
e-mail:
Dimitar.Zahariev@saref.government.bg

Регистрационно-приемателен център - Харманли
6450 гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23
директор: Славчо Янев , тел: 0879 444 673 
e-mail:
Slavcho.Yanev@saref.government.bg

Транзитен център с. Пъстрогор
6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
директор: Спасимир Петров, тел: 037705/215 
e-mail:
Spasimir.Petrov@saref.government.bg