Контакти

Държавна агенция за бежанците при Министерския Съвет

гр. София 1233
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 114Б

ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА УКРАЙНА - допълнителна информация можете да получите на място в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС и на следния e-mail  sar@saref.government.bg .

Дежурни телефони на ДАБ при МС за прием на търсещи международна закрила през неработни дни:     

0878 244 076 - за района на София-град (РПЦ София: кв."Овча Купел", кв. "Враждебна" и кв. "Военна Рампа")

0887 848 384 - за района на Южна България (РПЦ Харманли и ТЦ Пъстрогор) 

за следните категории лица:

  - непридружени малолетни и непълнолетни деца, установени от органите на ГДГП при МВР 

  - търсещи закрила от всички категории, установени от РДГП - Аерогари

  - бременни жени и семейства с деца

ДЕЛОВОДСТВО: тел: 02/80 80 923 тел: 02/80 80 924 тел: 02/80 80 925; факс 02/95 59 476
e-mail: 
sar@saref.government.bg

Мариана Тошева, председател: тел: 02/80 80 901; факс: 02/95 59 905

Приемният ден на председателя на Държавната агенция за бежанците е всеки четвъртък от 15 до 17 ч. след предварително записване на тел: 02/80-80-901. 

Пенка Белева-Тасева, главен секретар

Янита Манолова, заместник - председател: 02/80 80 905

Димитър Киров, заместник - председател: 02/80 80 902

 

Eвтим Евтимов, служител по сигурността на информацията 02/80 80 928
e-mail:
Evtim.Evtimov@saref.government.bg

 

Ирина Данева, връзки с обществеността, 02/80 80 926
e-mail: 
Irina.Daneva@saref.government.bg

Миглена Герасимова, длъжностно лице по защита на личните данни, 02/80 80 968
e-mail: 
Miglena.Gerasimova@saref.government.bg

Дирекция “Международна дейност"
Ирина Данчева, директор.: 02/80 80 963
e-mail:
Irina.Dancheva@saref.government.bg

Дирекция “Качество на процедурата за международна закрила
Слав Бараков, директор.: 02/80 80 962
e-mail:
Slav.Barakov@saref.government.bg


Дирекция "Социална дейност и адаптация"
Захари Стоилков, и.д. директор: 02/80 80 960
e-mail:
Zahari.Stoilkov@saref.government.bg

 

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
Горяна Тодева, директор: 02/80 80 906
e-mail: 
Goryana.Todeva@saref.government.bg


Дирекция "Управление на собствеността и обществени поръчки"
Маргрета Атанасова-Тенева
 , директор: 02/80 80 909
e-mail: 
Margreta.Atanasova@saref.government.bg

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"
Слава Захариева, директор: 02/80 80 910
e-mail: 
Slava.Zaharieva@saref.government.bg 
 

ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

Регистрационно-приемателен център гр. София 
1618 София; кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A

Пламен Пенов, Директор, тел: 02/80 80 986 
e-mail: 
Plamen.Penov@saref.government.bg

Любомир Маргитин, изпълняващ длъжността началник отдел "Производство за международна закрила, квартал Враждебна": 02 
8080 987
e-mail:Lyubomir.Margitin@saref.government.bg


Елеонора Йорданова , началник отдел „Производство за международна закрила“, квартал Овча купел: 02 90 42 363 тел:0889 940 673
e-mail:
Eleonora.Yordanova@saref.government.bg

Милена Методиева, и.д. началник отдел „Производство за международна закрила", квартал Военна рампа: 02/8080 981 тел:0898 417 152

email: Milena.Metodieva@saref.government.bg

Регистрационно-приемателен център с. Баня
8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020 
e-mail:
Dimitar.Zahariev@saref.government.bg

Регистрационно-приемателен център - Харманли
6450 гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23
директор: Румен Тинков
 
e-mail:Rumen.Tinkov@saref.government.bg


Транзитен център с. Пъстрогор
6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
директор: Спасимир Петров, тел: 037705/215 
e-mail:
Spasimir.Petrov@saref.government.bg