Отчети на ДАБ

Прикачен файл Size
Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2020 г. 1.07 MB
Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2019 г. 594.6 KB
Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2018 г. 829.73 KB
Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2017 г. 261.5 KB
Доклад за дейността на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет за 2016 г. 116 KB
Отчет за изпълнението на стратегическите цели на ДАБ при МС за 2015 г. 98.5 KB
Статистически графики 31.01.2016 г. 447.5 KB
Устойчиво развитие и окуражаващи резултати 799.24 KB
Отчет за изпълнението на стратегическите цели на ДАБ при МС за 2014 г. 106.5 KB
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2012 99.5 KB
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2011 25.8 KB
ОТЧЕТ за изпълнение на целите за 2010 97 KB