Полезни връзки

Организации и институции в България:
Президент на Република България
Министерство на вътрешните работи
Дирекция Миграция – МВР
Министерство на труда и социалната политика
Държавна агенция а закрила на детето
Омбудсман на Република България
Комисия за защита на личните данни - Шенгенско пространство
Комисия за защита на личните данни

Международни организации и институции:
Върховен комисариат за бежанците на ООН в България
Международна организация по миграция (МОМ)
UNICEF България
Организация на Обединените нации
Агенция на Европейския съюз в областта на убежището
Европейски парламент
Европейска комисия
Световна здравна организация
Европейски омбудсман
Агенция за основните права на Европейския съюз

Неправителствени организации:
Български Червен кръст
Български съвет за бежанци и мигранти
Каритас България
Съветът на жените бежанки в България