Посещение на заместник-представителя на УНИЦЕФ България в ДАБ при МС

Заместник - представителят на УНИЦЕФ г-жа Саня Саранович посети РПЦ-София, кв. „Враждебна“ на 4 декември 2018 г.  Тя се запозна с условията за настаняване в регистрационно-приемателния център и с действащите програми за адаптация и културна ориентация. По време на посещението си г-жа Саранович обсъди с директора на дирекция „Социална дейност и адаптация“, г-жа Янита Манолова приоритетните области за сътрудничество между ДАБ при МС и УНИЦЕФ, сред които повишаването на капацитета при прилагането на международни стандарти и добри практики за прием на лица, търсещи международна закрила. По време на разговора специално внимание бе отделено на уязвимите групи и начините за гарантиране на сигурността, безопасността и благосъстоянието на жените и децата, търсещи международна закрила, което от своя страна е основна цел на дългогодишното сътрудничеството между ДАБ при МС и УНИЦЕФ.

По-рано същия ден, г-жа Янита Манолова участва в дискусията при представянето на ситуационния анализ на децата и жените в България. Събитието, организирано от УНИЦЕФ България съвместно с Министерството на труда и социалната политика, бе посветено на предизвикателствата, свързани с подобряването на наличността и използването на данните за деца при разработването и осъществяването на политики и законодателства, свързани с децата. На събитието присъстваха специалисти и експерти от ключови министерства и агенции, представители на Националния статистически институт, изследователи, представители на академичните среди и гражданското общество. Основният фокус в проведените дискусии бе състоянието в момента и факторите, които влияят върху правата на децата.