Новини

Развитие на административния капацитет на ДАБ

Приключи обучението на служителите на ДАБ при МС за идентификация и работа с уязвими лица, търсещи международна закрила, което стартира преди месец и е част от Проект, финансиран по Оперативна програма – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Поредна първа награда в конкурса „С очите си видях бедата“

10-годишният Мохамед Люби от Афганистан, търсещ международна закрила в България спечели първа награда на националния етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата 2019“.

Приключи обучението в областта на Европейското и националното законодателство с акцент върху непридружените и непълнолетни деца-чужденци, търсещи международна закрила

През периода м. октомври - м. ноември 2019 г. се проведе обучение на експерти от Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС), служители от отдел „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане и представители на Столична община по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС.

Деца, търсещи международна закрила се включиха в Европейската нощ на учените

За втора поредна година децата от Регистрационно приемателен център - София посетиха Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Учебна визита на представители на ДАБ при МС в Република Словакия

В рамките на проект „Подобряване на качеството на процедурата за предоставяне на международна закрила в Република България чрез обучение“, финансиран по фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Национални програми,  експерти от ДАБ при МС осъществиха учебна визита в Република Словакия.

ДАБ при МС започва обучения за справяне със стреса на служителите

В изпълнение на дейност по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС на 18 септември се проведе първото от заложените 7 обучения за справяне със стреса на служители на ДАБ при МС.