Новини

На добър час през новата учебна 2020-2021 година

По традиция на 15-ти септември бие звънецът за първия учебен ден. Децата започват учебната година присъствено, но тази година тържества при посрещането им имаше само за 1, 5 и 8 клас. Един от първолаците от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е Р.

Уроци по български език в РПЦ-Харманли

Началото на новата учебна година наближава, но за децата в РПЦ-Харманли летните срещи с приятели в класната стая и емоциите от придобиването на нови знания не са били във ваканция, защото в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) се организират курсове по български език през цялата година.

Трети модул от обучението по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Трети модул от обучението на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход, се проведе в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС).

Втори модул от обучението по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) организира втори модул от обучението на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход.

Зона за социални дейности в РПЦ – София, „Военна рампа“

Зона за социално-културни и образователни нужди на граждани от трети страни, търсещи закрила, ще отвори врати в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“. Понастоящем приключват последните етапи на ремонта.

Обучение по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) организира обучение на служители по процедурата за вземане на решение по молби за международна закрила, свързана с използването на информация за страни на произход.

Още акценти от грижата по време на COVID-19

Заедно с провежданите регулярно беседи с настанените в териториалните поделения, на които се предоставя информация за симптоматиката на коронавируса, начините за разпространение, за предпазване и задължителното  ползване на хигиенни продукти и дезинфектанти, бяха осигурени и информационни материали за

ДАБ при МС отбеляза Световния ден на бежанеца

По повод Световния ден на бежанеца ДАБ при МС организира поредица от събития във всички териториални поделения на Агенцията. Програмата в РПЦ – София и РПЦ – Харманли беше разгърната в няколко етапа и включваше културно-музикална програма, игри, спортни занимания, изложба и почерпка за търсещите закрила – при стриктно спазване на мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19.