ДАБ при МС бе домакин на среща с представители на правителството и гражданското общество от Република Узбекистан

Работна група от представители на правителството и гражданското общество от Република Узбекистан посети Държавната агенция за бежанци при Министерския съвет (ДАБ – МС) на 30 и 31 октомври. Визитата, организирана със съдействието на Международната организация по миграция (МОМ), е част от работно посещение с цел обмяна на опит и запознаване с добри практики в областта на противодействието на трафик на хора, предоставяне на международна закрила и управление на миграционните процеси в България.
Директорът на дирекция „Международна дейност“ Иван Миланов и експерти от ДАБ запознаха представителите на правителството на Узбекистан и на гражданското общество с дейността и структурата на агенцията. В рамките на работната среща бяха обсъдени въпроси от компетенциите на ДАБ при МС. Бе направен анализ на оперативната обстановка и преглед на изпълнението и прилагането на добри практики при предоставянето на международна закрила в Република България.
В рамките на втория ден от визитата чуждестранната делегация посети РПЦ –гр. Харманли. На срещата, организирана от ръководството на центъра, присъстваха г-жа Мариана Маринова, зам.-директор на дирекция „Миграция“ и представители на местните подразделения на дирекцията, както и експерти от главна дирекция „Гранична полиция“.