Посещение в РПЦ – гр. София

Представителят на организация „Международен комитет за спасение“, г-жа Дженъвийв Кастон и служители на посолството на САЩ в Република България посетиха днес, 14 октомври 2018г., Регистрационно приемателния център (РПЦ) в кв. „Военна рампа“. Директорът на РПЦ - гр. София, г-н Пламен Пенов, запозна гостите с етапите на процедурата за предоставяне на международна закрила в България и с условията за настаняване в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанци. Основните теми обсъждани в рамките на посещението, бяха грижите полагани за непридружените деца, търсещи международна закрила и дейностите, които ДАБ при МС развива в социалната сфера.