Представител на ДАБ при МС участва в международна конференция посветена на миграцията и национална идентичност

Катина Андреева, експерт в дирекция „Социална дейност и адаптация“ в  Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет се включи в работното заседание в рамките на провелата се днес, 14 ноември 2018 г. в София, научна конференция „Демографски предизвикателства и политики“.  Международният форум се организира от Института за изследване на населението и човека при БАН и е финансиран по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“. По време на конференцията представители на академичните среди презентираха проучвания за „Модели в миграционното поведение на младите хора“, „Бежанците - новите „други“ и отношението на българите към тях“, „Оценка на възрастта на непридружените деца-чужденци, търсещи закрила в Европейския съюз“, „Защо бежанците (не) могат да бъдат фактор, влияещ в демографската ситуация в България“ и др.